Battery AGM

แบตเตอรี่รถยนต์ Delkor® Automotive Battery

แบตเตอรี่ประเภท AGM

AGM Battery หรือ Absorbent Glass Mat Battery หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีวัสดุใยแก้วที่สามารถซึมซับน้ำกรดที่อยู่ภายใน จะแตกต่างแบตเตอรี่ที่มีน้ำแบบดั้งเดิม โดยของเหลวที่อยู่ภายในจะถูกดูดซับอยู่ภายในวัสดุใยแก้วเหล่านี้ ซึ่งถูกถักทอเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการซึมซับ การระบายความร้อนได้ดี และเพื่อรักษาระดับของเหลวอิเลคโตรไลท์ให้คงอยู่ภายในได้นานตลอดอายุการใช้งาน

ทำให้สามารถต้านทานการสั่นสะเทือน ลดการสูญเสียน้ำ ก๊าซ ไอกรด และ ประจุไฟฟ้า ได้เป็นอย่างดี  มีความต้านทานไฟฟ้าภายในที่ต่ำ จึงมีอุณหภูมิการทำงานที่ต่ำกว่า ทำให้ความร้อนต่ำ และจึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น

AGM battery จึงสามารถต้านทานการสูญเสียประจุไฟหรือการคายประจุเอง ได้ดีกว่าแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และได้ตลอดทุกๆ ช่วงอุณหภูมิ จึงทำให้วงจรไฟฟ้ามีความเสถียรสูง ไม่สูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน

เป็นแบตเตอรี่ที่ล้ำสมัย  สามารถจ่ายไฟออกและชาร์จไฟเข้าได้สูงกว่าและรวดเร็วกว่า และรองรับการทำงานของรถที่มีเทคโนโลยีระบบการ start-stop และที่มีเทคโนโลยีระบบการชาร์จปั่นไฟกลับแบตเตอรี่ขณะเบรก

และด้วยคุณสมบัติต่างๆ เหล่านี่เอง จึงทำให้อายุการใช้งานได้นานกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึงสามเท่า