Battery EFB

EFB Battery หรือ Enhanced Flooded Battery เป็นแบตเตอรี่ที่พัฒนาให้ดีขึ้น เส้นใยโพลีเมอร์ที่เป็นขนถักทอบนผิวแผ่นธาตุบวก ช่วยให้ Active Materials บนแผ่นธาตุคงอยู่ได้นาน และการทำงานมีความเสถียรมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการชาร์จไฟได้เร็วขึ้นเป็น 2 เท่า และจ่ายไฟได้นานเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิม รองรับการทำงานที่ต้องสตาร์ทบ่อยครั้ง และยังช่วยยืดระยะเวลาขณะเครื่องหยุดทำงาน ปรับปรุงความสามารถในการรับการชาร์จไฟได้ดีกว่า รองรับการทำงานของรถที่มีระบบ start-stop และรถที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติ

Scroll to Top