Battery EFB

แบตเตอรี่รถยนต์ Delkor® Automotive Battery

แบตเตอรี่ประเภท EFB

EFB Battery หรือ Enhanced Flooded Battery เป็นแบตเตอรี่ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรองรับรุ่นรถที่ต้องการการชาร์จไฟเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็น AGM    โดยการเพิ่มวัสดุโพลีเมอร์ที่เป็นขนถักทอเพิ่มขึ้นที่ผิวของแผ่นธาตุบวก  สิ่งนี้สามารถช่วยให้การทำงานแผ่นธาตุมีความเสถียรมากขึ้น และยังเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อีกด้วย   ประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ทำให้เพิ่มความสามารถในการชาร์จไฟได้เร็วขึ้นเป็น 2 เท่า และจ่ายไฟได้นานเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิม หรือ  conventional battery รองรับการทำงานเครื่องยนต์ที่ต้องสตาร์ทบ่อยครั้งมาก และยืดเวลาขณะเครื่องดับโดยยังจ่ายกระแสไฟให้อุปกรณ์อื่นอยู่และยังสามารถสตาร์ทครั้งต่อไปได้  ปรับปรุงความสามารถในการรับการชาร์จได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นดั้งเดิม  ออกแบบเพื่อปรับปรุงการรักษาอุณหภูมิให้เสถียร์สำหรับใช้ในห้องเครื่องยนต์และภูมิอากาศที่ร้อน  รองรับการทำงานของรถที่มีเทคโนโลยีระบบการ start-stop ที่ไม่มีเทคโนโลยีระบบการชาร์จปั่นไฟกลับแบตเตอรี่ขณะเบรก  และรถที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ที่มีตารางการทำงานที่แน่นและทำงานหนักกว่า หรือรถที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาก  และยิ่งกว่านั้น EFB ถูกสร้างโดยใช้แผ่นธาตุที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำและแข็งแกร่งเพื่อรองรับกำลังการสตาร์ทที่สูงและสมรรถนะที่มั่นคง