Battery Parameters

ค่าต่างๆของแบตเตอรี่

ค่า Amp-hours หรือ A.h. (C20Hr) : แอมป์ x ชั่วโมง

ค่า Amp-hours หรือ A.h. (C20Hr) : แอมป์ x ชั่วโมง คือ ค่าความจุพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ซึ่งบอกถึงความสามารถในการจ่ายกระแสไฟแบบคงที่  ที่อุณหภูมิ 26.7 องศาเซลเซียส เป็นเวลาต่อเนื่องนาน 20 ชั่วโมงก่อนที่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตฯจะลดลงต่ำกว่า 10.5 โวลต์  และดูว่าแบตเตอรี่ปล่อยพลังงานที่เป็นผลรวมทั้งหมดของผลคูณ A x H ตลอด 20 ชั่งโมง ว่าออกมาเป็นปริมาณ A x H เท่าไร (หมายเหตุ : ค่าพลังงานไฟฟ้าคือ Volt x Amp x Time , ในกรณีนี้อาจถือว่า Volt คงที่ที่ 12 Volts โดยประมาณ)

ค่า Reserve Capacity (RC) ก็คือ ความจุสำรอง

ค่า Reserve Capacity (RC) ก็คือ ความจุสำรอง ค่าตัวนี้จะบอกให้เราทราบว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นจะมีกำลังจ่ายไฟสำรองได้อึดนานแค่ไหน โดยมีหน่วยเป็น “นาที” โดยปกติการวัดค่า RC นั้นก็คือการดึงกระแสไฟในอัตรา 25A คงที่ต่อเนื่องกันในอุณหภูมิ 25°C และดูว่าแบตเตอรี่จะหมดภายในกี่นาที ตัวอย่างเช่น ถ้าระบุว่า RC = 150 Min (นาที) นั่นก็หมายถึงถ้าหากลืมปิดไฟทิ้งไว้และต้องดึงไฟออกจากแบตเตอรี่ที่ 25A ในอุณหภูมิ 25°C จะสามารถจ่ายไฟต่อเนื่องได้ 150 นาทีนั่นเอง  คำว่าแบตเตอรี่หมด ก็คือเมื่อแรงดันหรือโวลท์ลดลงจนเหลือ 10.5V (หรือ 1.75V ต่อเซล) นั่นเอง ดังนั้น ค่า RC จึงเป็นตัวบอกว่าแบตเตอรี่ลูกนี้อึดแค่ไหน ทั้งนี้เนื่องจากแบตเตอรี่ที่มีค่า CCA สูงกว่าอีกลูกหนึ่งอาจจะมีค่า RC ต่ำกว่าอีกลูกหนึ่ง ซึ่งนั่นหมายถึงว่าในกรณีคับขันเช่นลืมปิดไฟหรือเปิดวิทยุค้างไว้ แบตเตอรี่ลูกที่มีค่า RC สูงกว่าจะสามารถเหลือไฟซึ่งอาจจะช่วยคุณสตาร์ทรถได้อีกสักครั้งสองครั้ง

ค่า Cold Cranking Ampere (CCA)

ค่า Cold Cranking Ampere (CCA) คือ ค่าของระดับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายได้ ในระยะเวลา 30 วินาที ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส โดยที่ แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตฯไม่ลดลงต่ำกว่า 7.2 โวลต์ มีหน่วยเป็นแอมป์ ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงขนาดระดับกระแสไฟฟ้า สูงสุดที่สามารถรองรับความต้องการ การใช้ไฟจากไดสตาร์ทนั้นเอง ซึ่งจะดึงกระแสสูงมากในช่วงสั้นๆ ปกติเมื่อแบตเตอรี่ใช้งานไปนานๆ  ค่า CCA อาจจะต่ำลง ถึงแม้จะชาร์จไฟเต็มแล้ว ซึ่งหากต่ำกว่าความต้องการใช้ของไดสตาร์ท ก็อาจหมายถึงแบตเตอรี่ได้เสื่อมสภาพแล้ว ปกติผู้ผลิตแบตเตอรี่ จึงทำให้ค่า CCA สูงเผื่อไว้ เพื่อสามารถให้คงอยู่เหนือระดับความต้องการการใช้กระแสของไดสตาร์ทให้นานที่สุด เพื่อช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น ( หมายเหตุ: load หลักของแบตเตอรี่คือ ไดสตาร์ท ปกติเมื่อสตาร์ทรถเสร็จแล้ว การใช้ไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้า เครื่องเสียง คอลย์จุดระเบิด … ฯลฯ หน้าที่จ่ายไฟทั้งหมดเหล่านี้จะถูกโอนไปเป็นหน้าที่ของไดชาร์จแทน ต่อเมื่อดับเครื่องอีกครั้ง หรือเมื่อไดชาร์จเสีย หน้าที่จ่ายไฟทั้งหมดเหล่านี้ จะถูกโอนกลับมาที่แบตเตอรี่ )

ตำแหน่ง การวางขั้ว Pole Positioning

Scroll to Top