รายการแบตเตอรี่

P/NDESCRIPTION
Delkor AGM LN150 AH, CCA 520 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 208 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor AGM LN260 AH, CCA 680 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 244 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor AGM LN370 AH, CCA 760 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 277 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor AGM LN480 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 313 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor AGM LN595 AH, CCA 900 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 352 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor AGM LN6105 AH, CCA 950 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 393 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor EFB LN260 AH, CCA 560 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 242 x 174 x 188 mm. (มม.)
Delkor EFB LN370 AH, CCA 720 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 277 x 174 x 188 mm. (มม.)
Delkor EFB LN4-8080 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 315 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor EFB N-55L 80B24L55 AH, CCA 500 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 237 x 128 x 225 mm. (มม.)
Delkor EFB Q-85L 115D23L70 AH, CCA 660 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 229 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor EFB S-95L 130D26L75 AH, CCA 720 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 260 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor EFB T-110L 145D31L90 AH, CCA 820 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 305 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 44B19L40 AH, CCA 340 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 186 x 126 x 225 mm. (มม.)
Delkor DF40AL40 AH, CCA 350 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 193 x 137 x 225 mm. (มม.)
Delkor 60B24L45 AH, CCA 430 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 237 x 128 x 225 mm. (มม.)
Delkor 60B24LS45 AH, CCA 430 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 237 x 128 x 225 mm. (มม.)
Delkor 60B24R45 AH, CCA 430 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 237 x 128 x 225 mm. (มม.)
Delkor 55D23L60 AH, CCA 550 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 229 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 75D23L65 AH, CCA 520 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 229 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 75D23R65 AH, CCA 520 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 229 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 55D26L55 AH, CCA 475 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 260 x 173 x 225 mm. (มม.)
Delkor NS70-55D26R60 AH, CCA 475 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 260 x 173 x 225 mm. (มม.)
Delkor 80D26L70 AH, CCA 560 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 260 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 80D26R70 AH, CCA 560 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 260 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 85D23L70 AH, CCA 590 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 229 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 95D26L75 AH, CCA 600 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 260 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 95D26R75 AH, CCA 600 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 260 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor 95D31L80 AH, CCA 630 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 306 x 173 x 225 mm. (มม.)
Delkor 95D31R80 AH, CCA 630 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 306 x 173 x 225 mm. (มม.)
Delkor 120D31L90 AH, CCA 710 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 306 x 173 x 225 mm. (มม.)
Delkor 120D31R90 AH, CCA 710 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 306 x 173 x 225 mm. (มม.)
Delkor 130D31L100 AH, CCA 800 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 306 x 173 x 225 mm. (มม.)
Delkor 130D31R100 AH, CCA 800 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 306 x 173 x 225 mm. (มม.)
Delkor DF100R100 AH, CCA 900 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 325 x 172 x 225 mm. (มม.)
Delkor DIN45L-5453345 AH, CCA 420 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 209 x 175 x 175 mm. (มม.)
Delkor DIN65L-5603060 AH, CCA 525 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 244 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor DIN65R-5603160 AH, CCA 525 A, ขั้วขวา R, ขนาด Size 244 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor DIN75L-5753975 AH, CCA 630 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 277 x 175 x 175 (เตี้ย) mm. (มม.)
Delkor DIN75LPLUS-5802480 AH, CCA 770 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 277 x 175 x 190 (สูง) mm. (มม.)
Delkor DIN95L-5904390 AH, CCA 912 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 313 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor DIN100L-60038100 AH, CCA 650 A, ขั้วซ้าย L, ขนาด Size 352 x 175 x 190 mm. (มม.)
Delkor N100R-95E41R100 AH, CCA 750 A, ขวา(1)R(1), ขนาด Size 406 x 172 x 231 mm. (มม.)
Delkor N120-115F51L120 AH, CCA 800 A, ซ้าย(4)L(4), ขนาด Size 503 x 182 x 231 mm. (มม.)
Delkor N150-165G51L160 AH, CCA 1000 A, ซ้าย(4)L(4), ขนาด Size 507 x 213 x 231 mm. (มม.)
Delkor N150R-145G51R150 AH, CCA 900 A, ขวา(5)R(5), ขนาด Size 507 x 213 x 231 mm. (มม.)
Delkor N200-210H52L200 AH, CCA 1000 A, ซ้าย(4)L(4), ขนาด Size 510 x 275 x 238 mm. (มม.)
Scroll to Top