เทียบเบอร์ในตลาด


BATTERY CODE AND SPECIFICATION DELKOR P/N DELKOR SPECIFICATION
42B20L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 35 AH, CCA 340A, LxWxH 197 x 129 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
65B24R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 50 AH, CCA 390A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
65B24L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 50 AH, CCA 390A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
55D23L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 550A, LxWxH 230 x 173 x 227 mm. Delkor 55D23L 60 AH, CCA 550 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
80D26L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 630A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
DIN62(56219) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 525A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
80D26R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 75 AH, CCA 580A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
120D31L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 720A, LxWxH 305 x 173 x 226 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
120D31R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 90 AH, CCA 720A, LxWxH 305 x 173 x 226 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
DIN75 (57539) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 630A, LxWxH 278 x 176 x 189 mm. Delkor DIN75L-57539 75 AH, CCA 630 A, LxWxH 277 x 175 x 175 (เตี้ย) mm.
DIN80 BLUE SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 800A, LxWxH 315 x 175 x 190 mm. Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
DIN100 (60044) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 800A, LxWxH 348 x 176 x 189 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
DIN85 (F19) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 800A, LxWxH 314 x 175 x 190 mm. Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
105H44L-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 35 AH, CCA 500A, LxWxH 194 x 126 x 255 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
106H60R-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 45 AH, CCA 540A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
106H60L-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 540A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
12H70L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 600A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
12H70R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 70 AH, CCA 600A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
12LL43 (DIN45) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 43 AH, CCA 530A, LxWxH 208 x 175 x 175 mm. Delkor DIN45L-54533 45 AH, CCA 420 A, LxWxH 209 x 175 x 175 mm.
12VB65L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 650A, LxWxH 246 x 176 x 189 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
12VB65R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 65 AH, CCA 650A, LxWxH 246 x 176 x 189 mm. Delkor DIN65R-56031 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
12H90L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 740A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 95D26L 75 AH, CCA 600 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
12FB75 (DIN75) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 730A, LxWxH 278 x 176 x 189 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
108M100L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 95 AH, CCA 740A, LxWxH 304 x 171 x 200 mm. Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
108M100R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 95 AH, CCA 740A, LxWxH 304 x 171 x 200 mm. Delkor DIN95R 90 AH, CCA 912 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
12TL85 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 770A, LxWxH 301 x 175 x 200 mm. Delkor LBN4-L #N/A
12MB100 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 740A, LxWxH 350 x 176 x 189 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
46B19L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 40 AH, CCA 400A, LxWxH 187 x 127 x 225 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
50B24L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 48 AH, CCA 439A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
50B24R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 48 AH, CCA 439A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
60B24L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 48 AH, CCA 430A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
60B24R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 48 AH, CCA 430A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
75D26R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 65 AH, CCA 530A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
75D26L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 530A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
75D23L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 533A, LxWxH 232 x 173 x 225 mm. Delkor 75D23L 65 AH, CCA 520 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
544L21L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 50 AH, CCA 360A, LxWxH 210 x 175 x 175 mm. Delkor DIN45L-54533 45 AH, CCA 420 A, LxWxH 209 x 175 x 175 mm.
90D31L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 601A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
90D31R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 70 AH, CCA 601A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
562H25L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 62 AH, CCA 545A, LxWxH 245 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
562H25R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 62 AH, CCA 545A, LxWxH 245 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65R-56031 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
571L28-MF (DIN75-MF) ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 71 AH, CCA 565A, LxWxH 275 x 175 x 175 mm. Delkor DIN75L-57539 75 AH, CCA 630 A, LxWxH 277 x 175 x 175 (เตี้ย) mm.
100D31L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 650A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
100D31R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 80 AH, CCA 650A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
574H28L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 74 AH, CCA 690A, LxWxH 276 x 174 x 190 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
115D31R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 90 AH, CCA 750A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
115D31L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 750A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
585H32L-MF (DIN85) ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 790A, LxWxH 314 x 175 x 190 mm. Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
125D31R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 100 AH, CCA 812A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 130D31R 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
125D31lL-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 812A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 130D31L 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
60038-MF (DIN100) ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 700A, LxWxH 355 x 175 x 190 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
P45 23 ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 390A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
562 19 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 62 AH, CCA 510A, LxWxH 241 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
BACKUP 514 00/AUX 14 AGM 12 AH, CCA 200A, LxWxH 150 x 88 x 145 mm. Delkor AUX #N/A
PRO P63 40 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 63 AH, CCA 620A, LxWxH 241 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
PRO P77 40 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 77 AH, CCA 700A, LxWxH 278 x 175 x 190 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
PRO P84 40 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 84 AH, CCA 760A, LxWxH 315 x 175 x 190 mm. Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
PRO P100 40 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 820A, LxWxH 354 x 175 x 190 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
AGM 560 01 AGM560 01 AGM ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 640A, LxWxH 241 x 175 x 190 mm. Delkor AGM LN2 60 AH, CCA 680 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
AGM 570 01 AGM570 01 AGM ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 720A, LxWxH 278 x 175 x 190 mm. Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, LxWxH 277 x 175 x 190 mm.
AGM 592 01 AGM592 01 AGM ขั้วซ้าย 92 AH, CCA 850A, LxWxH 354 x 175 x 190 mm. Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
AGM 605 01 AGM605 01 AGM ขั้วซ้าย 105 AH, CCA 950A, LxWxH 394 x 175 x 190 mm. Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, LxWxH 393 x 175 x 190 mm.
NS60R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 45 AH, CCA 325A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
NS60L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 325A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
N50ZL ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 348A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 55D26L 55 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
N50Z ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 60 AH, CCA 348A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor NS70-55D26R 60 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
GT120R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 75 AH, CCA 710A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
GT120L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 587A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
GT150L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 622A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
GT150R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 85 AH, CCA 622A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
LN3-CV (DIN75) ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 420A, LxWxH 287 x 173 x 189 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
GT195L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 622A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
GT195R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 85 AH, CCA 622A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
N100 ประเภท เติมน้ำกลั่น ขวา(1) 100 AH, CCA 512A, LxWxH 409 x 175 x 223 mm. Delkor N100R-95E41R 100 AH, CCA 750 A, LxWxH 406 x 172 x 231 mm.
N120 ประเภท เติมน้ำกลั่น ซ้าย(4) 120 AH, CCA 638A, LxWxH 504 x 182 x 257 mm. Delkor N120-115F51L 120 AH, CCA 800 A, LxWxH 503 x 182 x 231 mm.
N150 ประเภท เติมน้ำกลั่น ซ้าย(4) 150 AH, CCA 754A, LxWxH 507 x 222 x 287 mm. Delkor N150-165G51L 160 AH, CCA 1000 A, LxWxH 507 x 213 x 231 mm.
N200 ประเภท เติมน้ำกลั่น ซ้าย(4) 200 AH, CCA 924A, LxWxH 502 x 278 x 268 mm. Delkor N200-210H52L 200 AH, CCA 1000 A, LxWxH 510 x 275 x 238 mm.
NS40ZL ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 35 AH, CCA 274A, LxWxH 195 x 127 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
NS60R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 45 AH, CCA 325A, LxWxH 237 x 127 x 227 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
NS60L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 325A, LxWxH 237 x 127 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
N50ZL ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 348A, LxWxH 258 x 174 x 225 mm. Delkor 55D26L 55 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
N50ZR ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 60 AH, CCA 348A, LxWxH 258 x 171 x 225 mm. Delkor NS70-55D26R 60 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
PRO-75D31L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 447A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
PRO-75D31R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 75 AH, CCA 447A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS100L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 460A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS100R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 75 AH, CCA 460A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS110R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 80 AH, CCA 460A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS110L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 460A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
HYBRID F135L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 630A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
HYBRID F135R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 85 AH, CCA 630A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS125L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 640A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS125R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 90 AH, CCA 640A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
DIN65 EXI ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 310A, LxWxH 245 x 175 x 189 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
DIN77 EXI ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 77 AH, CCA 450A, LxWxH 295 x 175 x 189 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
DIN77R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 77 AH, CCA 450A, LxWxH 275 x 175 x 189 mm. Delkor DIN75R 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
38B19L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 35 AH, CCA 285A, LxWxH 184 x 125 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
PRO-46B24L (1800L) ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 48 AH, CCA 340A, LxWxH 237 x 127 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
PRO-46B24R (1800R) ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 48 AH, CCA 340A, LxWxH 237 x 127 x 227 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
34B17L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 30 AH, CCA 272A, LxWxH 174 x 125 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
44B19L-MF (M-550L) M550L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 40 AH, CCA 290A, LxWxH 184 x 125 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
46B24L-MF (M-600L) M600L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 335A, LxWxH 237 x 127 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
55B24L-MF (M-650L) M650L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 55 AH, CCA 450A, LxWxH 237 x 127 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
65D23L-MF (M-750L) M750L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 530A, LxWxH 184 x 125 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
M-800L (65D26L-MF) M800L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 550A, LxWxH 258 x 171 x 225 mm. Delkor 55D26L 55 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
65D26R-MF (M-800R) M800R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 65 AH, CCA 550A, LxWxH 258 x 171 x 225 mm. Delkor NS70-55D26R 60 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
75D26L-MF (M-850L) M850L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 640A, LxWxH 258 x 171 x 225 mm. Delkor 55D26L 55 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
75D26R-MF (M-850R) M850R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 65 AH, CCA 640A, LxWxH 258 x 171 x 225 mm. Delkor NS70-55D26R 60 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
80D31R-MF (M-1300R) M1300R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 80 AH, CCA 700A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
80D31L-MF (M-1300L) M1300L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 700A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
Q85 (85D23L) ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 700A, LxWxH 258 x 171 x 225 mm. Delkor 85D23L 70 AH, CCA 590 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
HYBRID F175R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 90 AH, CCA 646A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
HYBRID F175L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 646A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
HYBRID F3000L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 10 AH, CCA 760A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 130D31L 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
GOLD 44B19L-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 40 AH, CCA 310A, LxWxH 184 x 125 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
GOLD 55B24L-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 55 AH, CCA 450A, LxWxH 237 x 127 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
GOLD 55B24R-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 55 AH, CCA 450A, LxWxH 237 x 127 x 227 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
GOLD DIN65L-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 510A, LxWxH 245 x 175 x 189 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
GOLD DIN65-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 65 AH, CCA 510A, LxWxH 245 x 175 x 189 mm. Delkor DIN65R-56031 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
GOLD 80D26R-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 75 AH, CCA 580A, LxWxH 258 x 171 x 225 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
GOLD 80D26L-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 580A, LxWxH 258 x 171 x 225 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
GOLD DIN75 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 77 AH, CCA 650A, LxWxH 275 x 175 x 189 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
GOLD 95D31L-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 750A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
GOLD 95D31R-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 80 AH, CCA 750A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
GOLD 105D31R-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 90 AH, CCA 780A, LxWxH 304 x 171 x 225 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
GOLD DIN100-SMF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 10 AH, CCA 800A, LxWxH 356 x 176 x 189 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
46B19L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 42 AH, CCA 290A, LxWxH 187 x 127 x 225 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
55B24L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 325A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
55B24R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 45 AH, CCA 325A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
75B24L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 52 AH, CCA 480A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
75B24R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 52 AH, CCA 480A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
DIN50 (54313) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 50 AH, CCA 400A, LxWxH 204 x 173 x 173 mm. Delkor DIN45L-54533 45 AH, CCA 420 A, LxWxH 209 x 175 x 175 mm.
80D26L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 600A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
80D23L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 600A, LxWxH 231 x 173 x 205 mm. Delkor 85D23L 70 AH, CCA 590 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
85BR60K SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 65 AH, CCA 370A, LxWxH 231 x 173 x 204 mm. Delkor 55D23R-DK 60 AH, CCA 550 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
90D26L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 630A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 95D26L 75 AH, CCA 600 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
DIN62 (56219) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 62 AH, CCA 620A, LxWxH 240 x 173 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
DIN55 (55548) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 55 AH, CCA 525A, LxWxH 240 x 173 x 190 mm. Delkor DIN65R-56031 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
80D26R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 65 AH, CCA 600A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
DIN75 (57539) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 680A, LxWxH 268 x 173 x 173 mm. Delkor DIN75L-57539 75 AH, CCA 630 A, LxWxH 277 x 175 x 175 (เตี้ย) mm.
115D31L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 710A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
130D31R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 100 AH, CCA 710A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 130D31R 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
DIN100 (60038) SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 840A, LxWxH 340 x 173 x 190 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
LN4-EFB EFB ขั้วซ้าย 86 AH, CCA 740A, LxWxH 310 x 173 x 190 mm. Delkor EFB LN4-80 80 AH, CCA 800 A, LxWxH 315 x 175 x 190 mm.
50B24L (NS60L) ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 325A, LxWxH 236 x 127 x 220 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
50B24R (NS60R) ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 45 AH, CCA 325A, LxWxH 236 x 127 x 220 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
40B24L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 40 AH, CCA 275A, LxWxH 197 x 127 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
N50ZL ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 348A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 55D26L 55 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
N50ZR ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 60 AH, CCA 348A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor NS70-55D26R 60 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
NS100L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 488A, LxWxH 300 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS100R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 75 AH, CCA 488A, LxWxH 300 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NX120L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 740A, LxWxH 304 x 171 x 200 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NX120R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 80 AH, CCA 740A, LxWxH 304 x 171 x 200 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
DIN65 ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 325A, LxWxH 245 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
105D31L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 710A, LxWxH 305 x 173 x 226 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
105D31R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 90 AH, CCA 710A, LxWxH 305 x 173 x 226 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
N100 ประเภท เติมน้ำกลั่น ขวา(1) 100 AH, CCA 512A, LxWxH 410 x 176 x 234 mm. Delkor N100R-95E41R 100 AH, CCA 750 A, LxWxH 406 x 172 x 231 mm.
50B24R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 45 AH, CCA 325A, LxWxH 238 x 125 x 201 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
50B24L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 325A, LxWxH 238 x 125 x 201 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
Y-MAXX 2000R MF2000R-YMAX ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 45 AH, CCA 325A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
Y-MAXX 2000L MF2000L-YMAX ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 325A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
55D23L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 356A, LxWxH 232 x 171 x 200 mm. Delkor 55D23L 60 AH, CCA 550 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
DIN75-MF (LN3-MF) ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 582A, LxWxH 258 x 171 x 200 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
Y-MAXX 3000R MF3000R-YMAX ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 90 AH, CCA 670A, LxWxH 304 x 171 x 200 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
Y-MAXX 3000L MF3000L-YMAX ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 670A, LxWxH 304 x 171 x 200 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
DIN100-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 739A, LxWxH 378 x 175 x 190 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
42B20L-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 38 AH, CCA 340A, LxWxH 197 x 129 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
65B24R-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 52 AH, CCA 480A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
65B24L-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 52 AH, CCA 480A, LxWxH 238 x 129 x 227 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
80D23L-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 560A, LxWxH 230 x 173 x 225 mm. Delkor 85D23L 70 AH, CCA 590 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
DIN45L-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 420A, LxWxH 205 x 173 x 170 mm. Delkor DIN45L-54533 45 AH, CCA 420 A, LxWxH 209 x 175 x 175 mm.
80D23R-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 70 AH, CCA 560A, LxWxH 230 x 173 x 225 mm. Delkor 85D23R 70 AH, CCA 590 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
DIN55L-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 55 AH, CCA 420A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
DIN55R-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 55 AH, CCA 420A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65R-56031 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
90D26L-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 620A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 95D26L 75 AH, CCA 600 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
90D26R-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 75 AH, CCA 620A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm. Delkor 95D26R 75 AH, CCA 600 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
105D31L-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 710A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
105D31R-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 90 AH, CCA 710A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
DIN75R-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 75 AH, CCA 680A, LxWxH 279 x 175 x 175 mm. Delkor DIN75R 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
DIN75L-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 680A, LxWxH 279 x 175 x 175 mm. Delkor DIN75L-57539 75 AH, CCA 630 A, LxWxH 277 x 175 x 175 (เตี้ย) mm.
DIN100-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 800A, LxWxH 354 x 175 x 190 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
DIN80-MF SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 720A, LxWxH 308 x 172 x 175 mm. Delkor LBN4-L #N/A
NS40ZL ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 35 AH, CCA 274A, LxWxH 195 x 127 x 222 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
NS60R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 45 AH, CCA 325A, LxWxH 236 x 127 x 222 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
NS60L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 325A, LxWxH 236 x 127 x 222 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
N50ZL ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 348A, LxWxH 256 x 170 x 224 mm. Delkor 55D26L 55 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
N50Z ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 60 AH, CCA 348A, LxWxH 256 x 170 x 224 mm. Delkor NS70-55D26R 60 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
Spider125L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 447A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
Spider125R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 70 AH, CCA 447A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS100L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 447A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS100R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 75 AH, CCA 447A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
DIN65L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 310A, LxWxH 241 x 174 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
DIN65R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 65 AH, CCA 310A, LxWxH 241 x 174 x 190 mm. Delkor DIN65R-56031 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
DIN75L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 420A, LxWxH 276 x 174 x 190 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
DIN75R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 75 AH, CCA 420A, LxWxH 276 x 174 x 190 mm. Delkor DIN75R 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
NS120L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 670A, LxWxH 303 x 173 x 224 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
NS120R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 85 AH, CCA 670A, LxWxH 303 x 173 x 224 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
105D31L ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 710A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
105D31R ประเภท เติมน้ำกลั่น ขั้วขวา 90 AH, CCA 710A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
N100 ประเภท เติมน้ำกลั่น ขวา(1) 100 AH, CCA 512A, LxWxH 406 x 173 x 232 mm. Delkor N100R-95E41R 100 AH, CCA 750 A, LxWxH 406 x 172 x 231 mm.
N120 ประเภท เติมน้ำกลั่น ซ้าย(4) 120 AH, CCA 638A, LxWxH 502 x 180 x 255 mm. Delkor N120-115F51L 120 AH, CCA 800 A, LxWxH 503 x 182 x 231 mm.
N150 ประเภท เติมน้ำกลั่น ซ้าย(4) 150 AH, CCA 754A, LxWxH 505 x 220 x 255 mm. Delkor N150-165G51L 160 AH, CCA 1000 A, LxWxH 507 x 213 x 231 mm.
N200 ประเภท เติมน้ำกลั่น ซ้าย(4) 200 AH, CCA 920A, LxWxH 517 x 270 x 275 mm. Delkor N200-210H52L 200 AH, CCA 1000 A, LxWxH 510 x 275 x 238 mm.
ADX60L 44B19L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 40 AH, CCA 310A, LxWxH 197 x 129 x 227 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
50B24L(PMF50L) 46B24L-MF ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 50 AH, CCA 400A, LxWxH 236 x 127 x 222 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
50B24R(PMF50R) 46B24R-MF ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 50 AH, CCA 400A, LxWxH 236 x 127 x 222 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
ADX65L 55B24L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 50 AH, CCA 400A, LxWxH 228 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
ADX65R 55B24R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 50 AH, CCA 400A, LxWxH 228 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
ADX70L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 52 AH, CCA 470A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
ADX70R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 52 AH, CCA 470A, LxWxH 238 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
ADX75L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 500A, LxWxH 248 x 129 x 225 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
Active Hybrid 145L HB145L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 660A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
Active Hybrid 145R HB145R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 85 AH, CCA 660A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
ADX2500L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 660A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
ADX2500R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 85 AH, CCA 660A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
Active Hybrid 155L HB155L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 670A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
Active Hybrid 155R HB155R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 90 AH, CCA 670A, LxWxH 303 x 170 x 224 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
ADX3000R ประเภท กึ่ง ขั้วขวา 100 AH, CCA 812A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 130D31R 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
ADX3000L ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 812A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
ADXLN4 ประเภท กึ่ง ขั้วซ้าย 85 AH, CCA 790A, LxWxH 314 x 175 x 190 mm. Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
VS40L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 40 AH, CCA 370A, LxWxH 195 x 127 x 222 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
VS60R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 45 AH, CCA 400A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
VS60L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 400A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
VS80L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 600A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
VS80R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 70 AH, CCA 600A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
VDS65L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 540A, LxWxH 242 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
VDS65R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 65 AH, CCA 540A, LxWxH 242 x 175 x 190 mm. Delkor DIN65R-56031 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
VDS75L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 680A, LxWxH 278 x 175 x 190 mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
VDS75R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 75 AH, CCA 680A, LxWxH 278 x 175 x 190 mm. Delkor DIN75R 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
VS120L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 670A, LxWxH 303 x 173 x 203 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
VS120R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 80 AH, CCA 670A, LxWxH 303 x 173 x 203 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
VS150L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 750A, LxWxH 303 x 173 x 203 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
VS150R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 90 AH, CCA 750A, LxWxH 303 x 173 x 203 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
VDS100 SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 850A, LxWxH 353 x 175 x 190 mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
UMF 50B19 L UMF50B19 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 40 AH, CCA 370A, LxWxH 195 x 127 x 222 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
CMF 55B24 L CMF55B24 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 45 AH, CCA 440A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
CMF 55B24 R CMF55B24 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 45 AH, CCA 440A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
CMF 65D23 L CMF65D23 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 450A, LxWxH x x mm. Delkor 55D23L 60 AH, CCA 550 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
CMF 65D23 R CMF65D23 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 60 AH, CCA 450A, LxWxH x x mm. Delkor 55D23R-DK 60 AH, CCA 550 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
CMF 85D26 L CMF85D26 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 620A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
CMF 85D26 R CMF85D26 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 70 AH, CCA 620A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
CMF 95D31 L CMF95D31 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 660A, LxWxH x x mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
CMF 95D31 R CMF95D31 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 80 AH, CCA 660A, LxWxH x x mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
UMF 105D26 L UMF105D26 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 78 AH, CCA 650A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 95D26L 75 AH, CCA 600 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
UMF 105D26 R UMF105D26 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 78 AH, CCA 650A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 95D26R 75 AH, CCA 600 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
UMF 105D31 L UMF105D31 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 83 AH, CCA 750A, LxWxH x x mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
UMF 105D31 R UMF105D31 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 83 AH, CCA 750A, LxWxH x x mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
UMF 125D31 L UMF125D31 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 95 AH, CCA 750A, LxWxH x x mm. Delkor 130D31L 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
UMF 125D31 R UMF125D31 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 95 AH, CCA 750A, LxWxH x x mm. Delkor 130D31R 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
CMF 100R CMF100R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 100 AH, CCA 750A, LxWxH x x mm. Delkor DF100R 100 AH, CCA 900 A, LxWxH 325 x 172 x 225 mm.
CMF 54316-LB1 L CMF54316-LB1 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 43 AH, CCA 440A, LxWxH x x mm. Delkor DIN45L-54533 45 AH, CCA 420 A, LxWxH 209 x 175 x 175 mm.
UMF 56219-L2 L UMF56219-L2 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 62 AH, CCA 520A, LxWxH x x mm. Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
UMF 56220-L2 R UMF56220-L2 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 62 AH, CCA 520A, LxWxH x x mm. Delkor DIN65R-56031 60 AH, CCA 525 A, LxWxH 244 x 175 x 190 mm.
UMF 57113-LB3 L UMF57113-LB3 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 71 AH, CCA 610A, LxWxH x x mm. Delkor DIN75L-57539 75 AH, CCA 630 A, LxWxH 277 x 175 x 175 (เตี้ย) mm.
UMF 57412-L3 L UMF57412-L3 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 74 AH, CCA 660A, LxWxH x x mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
UMF 57413-L3 R UMF57413-L3 R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 74 AH, CCA 660A, LxWxH x x mm. Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, LxWxH 277 x 175 x 190 (สูง) mm.
CMF 59042-L4 L CMF59042-L4 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 720A, LxWxH x x mm. Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
UMF 60038-L5 L UMF60038-L5 L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 740A, LxWxH x x mm. Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
CMF100 CMF N100 SMF ไม่เติมน้ำ ขวา(1) 100 AH, CCA 780A, LxWxH x x mm. Delkor N100R-95E41R 100 AH, CCA 750 A, LxWxH 406 x 172 x 231 mm.
CMF120 CMF N120 SMF ไม่เติมน้ำ ซ้าย(4) 120 AH, CCA 850A, LxWxH x x mm. Delkor N120-115F51L 120 AH, CCA 800 A, LxWxH 503 x 182 x 231 mm.
CMF150 CMF N150 SMF ไม่เติมน้ำ ซ้าย(4) 150 AH, CCA 1000A, LxWxH x x mm. Delkor N150-165G51L 160 AH, CCA 1000 A, LxWxH 507 x 213 x 231 mm.
CMF200 CMF N200 SMF ไม่เติมน้ำ ซ้าย(4) 200 AH, CCA 1100A, LxWxH x x mm. Delkor N200-210H52L 200 AH, CCA 1000 A, LxWxH 510 x 275 x 238 mm.
AGM70-L3 AGM ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 760A, LxWxH x x mm. Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, LxWxH 277 x 175 x 190 mm.
AGM80-L4 AGM ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 800A, LxWxH x x mm. Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, LxWxH 313 x 175 x 190 mm.
AGM95-L5 AGM ขั้วซ้าย 95 AH, CCA 850A, LxWxH x x mm. Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, LxWxH 352 x 175 x 190 mm.
EFB T110 EFB ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 740A, LxWxH x x mm. Delkor EFB T-110L 145D31L 90 AH, CCA 820 A, LxWxH 305 x 172 x 225 mm.
EFB Q85 EFB ขั้วซ้าย 60 AH, CCA 560A, LxWxH x x mm. Delkor EFB Q-85L 115D23L 70 AH, CCA 660 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
EFB N55 EFB ขั้วซ้าย 50 AH, CCA 440A, LxWxH x x mm. Delkor EFB N-55L 80B24L 55 AH, CCA 500 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
EFB S95 EFB ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 680A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor EFB S-95L 130D26L 75 AH, CCA 720 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
EFB70-L3 EFB ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 680A, LxWxH x x mm. Delkor EFB LN3 70 AH, CCA 720 A, LxWxH 277 x 174 x 188 mm.
EFB80-L4 EFB ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 740A, LxWxH x x mm. Delkor EFB LN4-80 80 AH, CCA 800 A, LxWxH 315 x 175 x 190 mm.
40B20R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 35 AH, CCA A, LxWxH x x mm. Delkor 44B19R 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
42B20R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 35 AH, CCA A, LxWxH x x mm. Delkor 44B19R 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
46B24R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 45 AH, CCA A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
55B24R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 45 AH, CCA A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
65D26R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 60 AH, CCA A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor NS70-55D26R 60 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
80D26R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 60 AH, CCA A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
85D23R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 60 AH, CCA A, LxWxH x x mm. Delkor 75D23R 65 AH, CCA 520 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
95D31R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 75 AH, CCA A, LxWxH x x mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
105D31R SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วขวา 80 AH, CCA A, LxWxH x x mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
40B20L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 35 AH, CCA A, LxWxH 195 x 127 x 222 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
42B20L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 35 AH, CCA A, LxWxH 195 x 127 x 222 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
46B24L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 45 AH, CCA A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
55B24L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 45 AH, CCA A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
65D26L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 60 AH, CCA A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 55D26L 55 AH, CCA 475 A, LxWxH 260 x 173 x 225 mm.
80D26L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 60 AH, CCA A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
85D23L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 60 AH, CCA A, LxWxH 232 x 173 x 225 mm. Delkor 75D23L 65 AH, CCA 520 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
95D31L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 75 AH, CCA A, LxWxH x x mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
105D31L SMF ไม่เติมน้ำ ขั้วซ้าย 80 AH, CCA A, LxWxH x x mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
MFX-180L MFX180L ประเภท MF ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 690A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31L 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
MFX-180R MFX180R ประเภท MF ขั้วขวา 80 AH, CCA 690A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 95D31R 80 AH, CCA 630 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
MFX-190L MFX190L ประเภท MF ขั้วซ้าย 90 AH, CCA 710A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 120D31L 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
MFX-190R MFX190R ประเภท MF ขั้วขวา 90 AH, CCA 710A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 120D31R 90 AH, CCA 710 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
MFX-200L MFX200L ประเภท MF ขั้วซ้าย 100 AH, CCA 782A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 130D31L 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
MFX-200R MFX200R ประเภท MF ขั้วขวา 100 AH, CCA 782A, LxWxH 305 x 173 x 225 mm. Delkor 130D31R 100 AH, CCA 800 A, LxWxH 306 x 173 x 225 mm.
MFX-50L MFX50L ประเภท MF ขั้วซ้าย 40 AH, CCA 380A, LxWxH 195 x 127 x 222 mm. Delkor 44B19L 40 AH, CCA 340 A, LxWxH 186 x 126 x 225 mm.
MFX-60L MFX60L ประเภท MF ขั้วซ้าย 50 AH, CCA 480A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
MFX-60R MFX60R ประเภท MF ขั้วขวา 50 AH, CCA 480A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24R 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
MFX-70L MFX70L ประเภท MF ขั้วซ้าย 65 AH, CCA 512A, LxWxH 232 x 173 x 225 mm. Delkor 75D23L 65 AH, CCA 520 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
MFX-80L MFX80L ประเภท MF ขั้วซ้าย 75 AH, CCA 590A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 80D26L 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
MFX-80R MFX80R ประเภท MF ขั้วขวา 75 AH, CCA 590A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 80D26R 70 AH, CCA 560 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
MFX-90L MFX90L ประเภท MF ขั้วซ้าย 80 AH, CCA 620A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 95D26L 75 AH, CCA 600 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
MFX-90R MFX90R ประเภท MF ขั้วขวา 80 AH, CCA 620A, LxWxH 257 x 173 x 203 mm. Delkor 95D26R 75 AH, CCA 600 A, LxWxH 260 x 172 x 225 mm.
N-55 ประเภท MF ขั้วซ้าย 55 AH, CCA 500A, LxWxH 236 x 129 x 200 mm. Delkor 60B24L 45 AH, CCA 430 A, LxWxH 237 x 128 x 225 mm.
Q-85 ประเภท MF ขั้วซ้าย 70 AH, CCA 630A, LxWxH 232 x 173 x 225 mm. Delkor 75D23L 65 AH, CCA 520 A, LxWxH 229 x 172 x 225 mm.
Scroll to Top