ค้นหาแบตเตอรี่จากเบอร์ผู้ผลิตรถ

แบตเตอรี่รถยนต์ Delkor® Automotive Battery

OEM P/N Delkor P/N Specification
VW AUDI 000915105AE, AF, 000 915 105AE, AF Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 000915105CD, 000 915 105CD Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 000915105CE, 000 915 105CE Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 000915105CF, 000 915 105CF Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 000915105DG, 000 915 105DG Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 000915105DH, DJ, 000 915 105DH, DJ Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 000915105DK, AH, 000 915 105DK, AH Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 1H0915105A, 1H0 915 105A Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 1J0915105AE, AF, 1J0 915 105AE, AF Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 1J0915105AH, H, J, 1J0 915 105AH, H, J Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 1J0915105C, G, M, N, 1J0 915 105C, G, M, N Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 1L0915105E, 1L0 915 105E Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 2D0915105B, 2D0 915 105B Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 357915105A, 357 915 105A Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 3D0915105G, 3D0 915 105G Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 3D0915105H, 3D0 915 105H Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 441915105, 105A, 441 915 105, 105A Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 4B0915105, 4B0 915 105 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 4D0915105, 4D0 915 105 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 4D0915105A, 4D0 915 105A Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 4E0915105, 4E0 915 105 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 4F0915105A, 4F0 915 105A Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 4F0915105C, 4F0 915 105C Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 4F0915105D, 4F0 915 105D Delkor DIN110L, AGM LN6 110 AH, CCA 850 A, Size 392 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 4F0915105E, 4F0 915 105E Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 4L0915105, 4L0 915 105 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 5GM915105AA, 5GM 915 105AA Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 5GM915105AB, 5GM 915 105AB Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 5GM915105AC, T, 5GM 915 105AC, T Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 5GM915105AD, AE, 5GM 915 105AD, AE Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 5GM915105J, 5GM 915 105J Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 5K0915105F, G, 5K0 915 105F, G Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 5K0915105J, 5K0 915 105J Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 5K0915105K, L, 5K0 915 105K, L Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 7D0915105, A, 7D0 915 105, A Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 7D0915105B, C, 7D0 915 105B, C Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 7L0915105, 7L0 915 105 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 7P0915105, 105E, 7P0 915 105, 105E Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 7P0915105A, 7P0 915 105A Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 7P0915105B,C, 7P0 915 105B,C Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 7P0915105D, 7P0 915 105D Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VW AUDI 8E0915105B, 8E0 915 105B Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 8E0915105D*,C,Z, 8E0 915 105D*,C,Z Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 8E0915105D*,K*, 8E0 915 105D*,K* Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 8E0915105K*, 8E0 915 105K* Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 8K0915105C, 8K0 915 105C Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VW AUDI 8K0915105E, 8K0 915 105E Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61210147397, 6121 0147397 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61210147399, 6121 0147399 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61210430956, 6121 0430956 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61214141569, 6121 4141569 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61216805461, 6121 6805461 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61216806755, 6121 6806755 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61216901815, 6121 6901815 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61216917884, 9685, 6121 6917884, 9685 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61216919342, 9343, 6121 6919342, 9343 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61216924022, 6121 6924022 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61216924023, 6121 6924023 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61216946332, 6121 6946332 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61216946334, 6121 6946334 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61217553952, 6121 7553952 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61217555285, 286, 6121 7555285, 286 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217555718, 719, 6121 7555718, 719 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217567391, 6121 7567391 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217575328, 6121 7575328 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217575327, 6121 7575327 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217575575, 6121 7575575 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217578024, 6121 7578024 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217578140, 6121 7578140 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217578147, 6121 7578147 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217598773, 6121 7598773 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217604805, 806, 6121 7604805, 806 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217604808, 809, 6121 7604808, 809 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61217604813, 818, 6121 7604813, 818 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61217604814, 6121 7604814 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61217604822, 824, 6121 7604822, 824 Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61217647734, 6121 7647734 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61218361192, 193, 6121 8361192, 193 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218361200, 201, 6121 8361200, 201 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218363913, 914, 6121 8363913, 914 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218377036, 6121 8377036 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218377139, 6121 8377139 Delkor DIN65L-56030 60 AH, CCA 525 A, Size 244 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218381726, 734, 741, 6121 8381726, 734, 741 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218381730, 6121 8381730 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218381764,65,72,75 to 77, 6121 8381764,65,72,75 to 77 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218381768, 6121 8381768 Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218385395, 6121 8385395 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218385398, 6121 8385398 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218386951, 6121 8386951 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61218386952, 6121 8386952 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
BMW 61219321980, 6121 9321980 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61219352070, 6121 9352070 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61219358612, 6121 9358612 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61219358616, 6121 9358616 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61219358618, 6121 9358618 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
BMW 61219364592, 593, 6121 9364592, 593 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0009820108 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0009820808 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0009821808 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0009822108 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0009823108 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0009823208 Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0009823308 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0009823708 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0009823808 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0009824601 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0009827208 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0009826405 Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0009828608 Delkor AGM LN2 60 AH, CCA 680 A, Size 241 x 174 x 188 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0009829108 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0009829908 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0019820208 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0019827908 Delkor AGM LN2 60 AH, CCA 680 A, Size 241 x 174 x 188 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0019828008 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0019828108 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0019828208 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0019828308 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0035417301 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0045412301 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0045413401 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0045414501 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0045417101 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0045418601 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0055410901 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0055411001 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0055412101 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A0055411301 Delkor AGM LN2 60 AH, CCA 680 A, Size 241 x 174 x 188 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A0055412401 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A1295400101 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A1405400101 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A2305410201 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MERCEDES A2405410201 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MERCEDES A2405400001 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MINI 6121 6924020, 021, 024 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
MINI 6121 7570679 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MINI 6121 7570680 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
MINI 6121 7611146 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
PORSCHE 95861107521 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
PORSCHE 95861109221 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
PORSCHE 95861110520 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
PORSCHE 95861110521 Delkor AGM LN6 105 AH, CCA 950 A, Size 393 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
PORSCHE 99961107000 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
PORSCHE 99961107010 Delkor AGM LN3 70 AH, CCA 760 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
PORSCHE 99961107500 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
PORSCHE 99961108010 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
PORSCHE 99961108820 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
PORSCHE 99961109520, 11 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VOLVO 21316936 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VOLVO 30659795 Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VOLVO 30695118 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VOLVO 30745775 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VOLVO 30772219, 2220, 2223 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VOLVO 30772229 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VOLVO 31255362 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
VOLVO 31296299 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VOLVO 31358866 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VOLVO 31419120 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VOLVO 31419211 Delkor AGM LN4 80 AH, CCA 800 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VOLVO 80803927 Delkor AGM LN5 95 AH, CCA 900 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, AGM Start-Stop
VOLVO 95038110 Delkor DIN100L-60038 100 AH, CCA 650 A, Size 352 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
TOYOTA 20HR 65AR CCA490 EN Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
TOYOTA 28800-0L500 Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
TOYOTA 370LN3-MF Delkor DIN75LPLUS-58024 80 AH, CCA 770 A, Size 277 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free
TOYOTA 385LN4-ISS, LN4-585H32L Delkor DIN95L-59043 90 AH, CCA 912 A, Size 313 x 175 x 190 mm. ขั้วซ้าย L, SLI Maintenance-Free